Анонси

Ni atendas de vi diversajn ideojn, proponojn, sugestojn!
Kiu havas  iun ideon, sed ne scias kiel efektivigi ĝin - sendu ĝin al ni kaj ni helpos al vi tion fari! 
Ideojn rilate al programo de  IJK bonvolu sendi al Mikaelo Lineckij aŭ Andreo Jankovskij 
(la adresoj estas maldekstre)

APERIGU VIN ANONCON!

La unua servo - vespermanĝo la 14.07
La lasta servo - matenmanĝo la 21.07

ATENTON! Ekde 15.10.2010 ĝis 02.01.2011 estas la unua aliĝpreiodo!
Penu en tiu periodo aliĝi kaj sendi la antaŭpagon (vidu la rubrikon "Kostoj").
 
***
                                                                       Antaŭkongreso. 
Estas ideo okazigi 3-tagan (11-13.07) 
antaŭkongreson
 . Ĝi pasos en la urbo kaj estos destinita por kontaktoj inter esperantistoj kaj potenculoj, ĵurnalistoj, politikistoj.
Eblos organizi  "Ronda(j)n tablo(j)n" k.s. La programo aperos proks. en marto.
Dezirindas, ke venu la homoj, kiuj ŝatas politikumi pri lingvaj temoj, pri Esperanto k.a.
Se iu havas la ideojn, proponojn por la antaŭkongreso - ne retenu vin, skribu, telefonu, Skajpu...
La kosto de la antaŭkongresa restado (noktumado + matenmanĝo) - 12 eŭroj. 
La aliaj manĝoj okazos en la urbo depende de la taga programo.

Anoncu vin...
***

                                                                        Postkongresoj. 
La unua eblo. 
Por ŝatantoj pli detale kun Kijivo, urbo kun pli ol 1500-jara historio, kiuj ekvolos pli detale konatiĝi kun la urbaj vidindaĵoj, ni povas prizorgi ankaŭ la postkongreson - por iom da tagoj laŭ la interkonsento. 
La kosto de la postkongresa restado (noktumado + matenmanĝo) - 12 eŭroj. La aliaj manĝoj okazos en la urbo depende de la taga programo.

La dua eblo.
Dezirantojn naĝi en Nigra maro kaj havi interesajn ekskursojn tra belega suda bordo de Krimeo post la Kongreso pretas akcepti esperantistoj de Jalto. La detaloj kaj kostoj aperos pli poste. 
Gravas! Estu pretaj ĝis 15.05.2011 
sendi la monon (orientiĝe 35-40 eŭrojn) por ke ni povu prizorgi la fervojbiletojn al Krimeo kaj reen - pli poste tio povos esti problemeca.

Tre gravas! Pri planataj de vi partoprenoj en antaŭ- kaj postkongreso bonvolu averti nin anticipe por ke ni estu pretaj akcepti vin. Ni petas ne plenumi rolon de neĝo meze de 
somero 
... ;-)

Atentu, ke ekskursajn elspezojn,  tag- kaj vespermanĝojn vi  pagos memstare.


***

Nun estas esplorata eblo okazigi futbalmatĉon inter la kongresanoj kaj iu loka (nune serĉata) teamo. Nepra kondiĉo por la lokuloj - almenaŭ elemente konatiĝi kun Esperanto. 
Do, ŝatantoj ludi futbalon kaj la zelotoj - prepariĝu! 

Se ni ne sukcesos trovi indan rivalon ekstere, ni egale organizos la matĉon, sed pere de du teamoj de la kongresanoj laŭ la ŝerca divido - "Oriento - Okcidento". Se la ideo plaĉos al vi, ni provos organizi eĉ ambaŭ matĉojn. Eble aperos ankoraŭ iuj variantoj...
Sed ni certas - devos esti interese...

***

Venis peto okazigi ekskurson al Ĉornobil. Ĝi troviĝas ĉ. 70 km de la IJK-ejo. Se kolektiĝos la grup(et)o da dezirantoj, ni organizos ĝin. Ni jam interesiĝis pri tio kaj jen estas la rezulto: kelkdekminuta restado tie ne estas danĝera. 
 Danĝera estas la kosto - 160$/persono.

***

Por atento de la gepatroj de junaj esperantistoj: ne timu veni kun la infanoj, ni kreis specialan grupon, kiu aktive okupiĝos pri ili.

***

Ankoraŭfoja peto! Sendu al ni viajn ideoj - ni strebos trovi por ili tempon kaj lokon en la Programo, sed nur post anticipa averto.